De frie værksteder er uafhængige af bilmærkerne

Et frit autoværksted er ikke bundet op af loyalitet og faste aftaler over for et specifikt bilmærke eller en konkret importør. Et frit autoværksted er, som navnet antyder, frit – og det giver den enkelte bilejer bedre kort på hånden.

Man deler generelt værkstederne op i såkaldt frie værksteder og mærkeværksteder. Sidstnævnte omtales også som autoriserede, og det handler om, at de er bundet op på et eller flere specifikke bilmærker.
Sådan er det ikke på et frit værksted – her kan man håndtere alle bilmærker og langt størstedelen af alle former for reparationer og service.
De frie værksteder bruger typisk det samme udstyr til at diagnosticere bilerne – og hovedparten af de frie værksteder har det nødvendige maskineri.

Er vant til at håndtere mange bilmærker
På samme måde, som mange mærkeværksteder også håndterer andre bilmærker end “deres egne”, så er de frie autoværksteder vant til at håndtere mange forskellige bilmærker.
Mange værksteder kan naturligvis have oparbejdet et speciale i et eller flere specifikke bilmærker – men hovedparten af de frie værksteder tager alle mærker og modeller ind.
Der stilles store krav til efter- og videreuddannelse i den frie del af autobranchen, da det er vigtigt, at personalet er opdateret med de seneste landvindinger inden for deres felt.

Garantien bevares hos de frie værksteder
Importøren af et bilmærke – og dermed også de mange autoriserede værksteder under mærket – kan ikke kræve, at garantien på bilen kun kan opretholdes, hvis bilen serviceres på et af importørens egne autoværksteder. Det understreger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Hvis man som bilejer vælger et frit autoværksted, der altså ikke er et mærkeværksted, til eksempelvis et serviceeftersyn af sin bil, så har garantigiver pligt til at udlevere specificerede service- og eftersynsplaner til autoværkstedet.
Du skal som bilejer dokumentere, at serviceplanen er overholdt og må derfor sikre dig stempler eller anden dokumentation for, at arbejdet er udført.

De fleste bruger OE-godkendte reservedele
Arbejdet på et frit autoværksted er altså lige så værdifuldt som på et mærkeværksted – til gengæld vil kunden ofte opleve lavere priser, højere tilgængelighed og mindst lige så høj grad af service.
Endelig er det et faktum, at reservedele på et frit autoværksted har lige så høj kvalitet som på et mærkeværksted, selv om sidstnævnte har lov til at bruge originale reservedele.
Hos den etablerede del af de frie værksteder bruges alternative reservedele, der er OE-godkendte, hvilket er et kvalitetsstempel af de helt store. Det betyder reelt, at de alternative reservedele har mindst lige så høj kvalitet og holdbarhed som de originale reservedele.

Beholder jeg fabriksgarantien på min bil hvis jeg bruger et Frit Værksted?

Ja. Der er frit værkstedvalg i Danmark.

Det betyder, at du selv kan vælge nøjagtig det værksted, som du kender og har tillid til.
Læs mere her.

Hvilke garantier har jeg på reperationer og reservedele?

De samme som på mærkeværkstedet.

De frie værksteder er fuldt ud i stand til at foretage service ifølge fabrikkens forskrifter – og garantien kan der ikke rykkes ved.
læs mere her.

Falder min bil i gensalgsværdi?

Nej. Din bil bevarer gensalgsværdien!

Der kan ikke føres bevis for, at din bil bliver mere værd, hvis du bruger et mærkeværksted frem for et Frit Værksted.
læs mere her.

Dækker min bilforsikring fortsat?

Ja – selvfølgelig dækker din forsikring!

Du skal bare vælge en bilforsikring, der ikke er betinget af, om du bruger et Frit Værksted eller et mærkeværksted.
læs mere her.

Er Frie Værksteder både for gamle og nye biler?
Og hvad hvis min bil er leaset?

Ja. Frie Værksteder er for ALLE biler!

Om din bil er spritny, ældgammel, leaset eller betalt kontant – Frie Værksteder kan håndtere alle modeller.
Læs mere her.

Kan jeg være sikker på kvaliteten?
Og er min bil sikker at køre i?

Ja. Du kan være helt tryg!

Præcis som mærkeværkstedet har Frie Værksteder en lang række krav, som vi skal leve op til. Du er i sikre hænder.
Læs mere her.